War Child

 

Miljoenen kinderen groeien op in oorlog. Oorlog die een verwoestende invloed heeft op hun ontwikkeling. Geweld, misbruik, verwaarlozing en verlies maken hen somber, angstig en agressief. Ze kunnen niet normaal kind zijn.

 

Kinderen hebben recht op bescherming tegen geweld, misbruik en verwaarlozing. Recht op vrije tijd en spel. Recht op onderwijs. Ze moeten hun mening kunnen uiten.

War Child gelooft in de kracht van kinderen en jongeren, hoezeer ze ook zijn beschadigd door oorlog. Kracht om de impact van hun negatieve ervaringen te overwinnen. Kracht om hun eigen toekomst en die van hun omgeving positief te beïnvloeden. De programma’s van War Child helpen oorlogskinderen die kracht te ontwikkelen. Zodat ze later, ook bij mogelijk nieuwe conflicten sterker staan.

 

War Child biedt kinderen psychologische en sociale ontwikkeling, bescherming en onderwijs. Daarnaast zorgt War Child ervoor dat deze kinderen door de omgeving worden gehoord want hun stem telt!

 

   

De beproefde programma’s van War Child gaan uit van creatieve methodes en eigen actieve inbreng van de kinderen en hun sociale omgeving. Muziek, toneel en sport, als wapens tegen angst, somberheid en agressie. Onderling vertrouwen opbouwen, een stem geven en krijgen. Sociale structuren versterken. Samen de omgeving creëren die de rechten van het kind respecteert. Met ouders, scholen en lokale leiders. Maar vooral: met de kinderen zelf.

 

En deze aanpak werkt, want de programma’s van War Child hebben effect. In 2013 konden 310.000 kinderen geholpen worden. War Child streeft ernaar om zo veel mogelijk kinderen te kunnen helpen in de conflictgebieden.

 

buy aid steunt de projecten van War Child door 10% van de verkoop van de Buy aid producten te doneren aan War Child..

 

Mede dankzij Buy aid kan War Child haar doelen bereiken en helpt zij de oorlog uit een kind te halen.