Peter Larsen Kaffe

 

Peter Larsen Kaffe’s passie voor koffie gaat meer dan 110 jaar terug in de tijd en het bedrijf is tegenwoordig één van de grootste leveranciers van hele koffiebonen. De onderneming heeft haar hoofdzetel en koffiebranderij in Viborg en heeft ongeveer 50 werknemers in dienst. Naast de productie van hele koffiebonen heeft het bedrijf een breed scala aan gemalen koffie, instant koffie, koffie capsules, enz. Ook is er in het algemeen meer focus op gecertificeerde koffies zoals bijvoorbeeld UTZ Certified.

 

Zowel Peter Larsen Kaffe als hun klanten stellen grote eisen aan de kwaliteit van het product en de service. De belangrijkste punten in hun kwaliteitsdoelstelling zijn:

 

  • Steeds opnieuw producten verschaffen van hoge en contante kwaliteit
  • Dat hun producten altijd voldoen aan de verwachtingen en behoeften van de klant.

  • De productleveringen altijd gebeuren op de afgesproken plaats en tijd

 

Peter Larsen Kaffe bewaakt voortdurend de voedselveiligheid van hun producten door middel van constante controles en garandeert zo dat Peter Larsen kaffe producten voldoen aan zowel de eigen verwachtingen en eisen, als die van hun klanten en de autoriteiten .  Als koffiefabrikant heb je een sociale verantwoordelijkheid die serieus moet worden genomen.  Dit geldt zowel in relatie tot het milieu, ten opzichte van je medemens, als met betrekking tot een duurzaam gebruik van grondstoffen. Om te helpen om mondiale duurzaamheid te waarborgen, wordt er doelgericht gewerkt met MVO.  Duurzaamheid en goede voorwaarden voor leveranciers, werknemers en de samenleving moeten worden gewaarborgd van boon tot kop.

Lees  hier meer over ons Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen.