Cookie regels

Aankondiging van eisen voor informatie en toestemming door de opslag van of de toegang tot informatie over de eindgebruiker terminaludstyr1)

Op grond van § 9 en § 81 paragraaf. . 2 van wet nr 169 van 3 maart 2011 betreffende de elektronische communicatie bepaalt:

Doel en reikwijdte

§ 1. Executive Order is bedoeld om eindgebruikers te beschermen tegen onjuiste opslag van informatie of het verkrijgen van toegang tot informatie die reeds is opgeslagen in de eindgebruiker eindapparatuur.

Definities

§ 2. Voor de toepassing van dit besluit:

1) eindapparatuur:

Een product of een relevant onderdeel daarvan die het mogelijk maakt de communicatie en is bedoeld om direct of indirect verbonden met de aansluitpunten van het netwerk in de openbare elektronische communicatiediensten.

2) Eindgebruiker:

Gebruiker van elektronische communicatienetwerken of diensten die niet op commerciële basis deze elektronische communicatienetwerken of services die beschikbaar zijn voor anderen. De definitie omvat ook de ontvangers.

3) Informatie en inhoud dienst:

Elke vorm van elektronische verstrekking van informatie of inhoud door andere eindgebruikers toegang via elektronische communicatienetwerken of diensten op basis van een individuele aanvraag.

4) Informatiemaatschappij (diensten van de informatiemaatschappij):

Elke dienst die een commercieel doel heeft en online op individueel verzoek van een afnemer geleverde (elektronisch over een bepaalde afstand).

5) Dienstverlener:

Een natuurlijke of rechtspersoon die een dienst van de informatiemaatschappij.

6) Rechtspersoon:

Publieke en private beperkt en coöperaties, vennootschappen, verenigingen, stichtingen, gemeenten, regio's en nationale overheden enz.

7) Derde:

Een natuurlijke of rechtspersoon die de opslag van informatie of het verkrijgen van toegang tot informatie die reeds is opgeslagen in een eindgebruiker eindapparatuur via een informatie- en inhoud dienst die de natuurlijke persoon of rechtspersoon is niet provider.

8) Toestemming:

Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de gebruiker instemt met opgeslagen informatie, of om de toegang tot informatie te verkrijgen die reeds is opgeslagen in de eindgebruiker eindapparatuur.

Paragraaf. 2. De definities in paragraaf. 1 pt. 2 en 3, worden uitgelegd in overeenstemming met de definities in de wet betreffende de elektronische communicatienetwerken en -diensten en de op grond daarvan vastgestelde voorschriften.

Opslaan of toegang tot informatie in de eindapparatuur

§ 3. Natuurlijke of rechtspersonen kunnen zich geen informatie op te slaan of toegang te krijgen tot informatie die reeds is opgeslagen in een eindgebruiker eindapparatuur of toestaan ??dat derden informatie op te slaan of toegang te krijgen tot informatie als de eindgebruiker hiermee niet instemt, na volledige informatie te hebben ontvangen over opslag van of toegang tot gegevens.

Paragraaf. 2. genoemd. De leden informatie. 1 is voldoende wanneer de minimum

1) opvallen in een duidelijk, nauwkeurig en gemakkelijk te begrijpen of een vergelijkbaar beeld schrijven,

2) bevat informatie over de opslag van of toegang tot gegevens in de eindgebruiker eindapparatuur

3) bevat informatie die elke natuurlijke of rechtspersoon die de opslag van of toegang tot informatie identificeert,

4) bevat een gemakkelijke toegang voor de eindgebruiker om toestemming te weigeren of toestemming voor de opslag van of toegang tot gegevens en een duidelijk, beknopt en makkelijk te begrijpen gids op te trekken hoe de eindgebruiker die toegang en

5) is direct beschikbaar voor de eindgebruiker door de integratie en dit duidelijk te worden aangekondigd. Daarnaast is de informatie als er opslag of toegang voor de eindgebruiker eindapparatuur door middel van een informatie en content service, persistent toegankelijk voor de eindgebruiker via een directe en duidelijk gemarkeerde toegang tot de informatie en content service.

§ 4. In afwijking van § 3, natuurlijke personen of rechtspersonen op te slaan informatie of het verkrijgen van toegang tot informatie die reeds is opgeslagen in een eindgebruiker eindapparatuur, indien

1) de opslag van of de toegang tot gegevens is met het enige doel van het overbrengen van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk, of

2) de opslag van of toegang tot gegevens is nodig om de aanbieder van een informatiemaatschappij door de eindgebruiker expliciet gevraagd, in staat zijn om deze dienst te activeren.

Paragraaf. 2. Opslag van of toegang tot gegevens in een eindgebruiker eindapparatuur nodig is, zie. Paragraaf. 1, nr. 2, als de opslag van of toegang tot gegevens een technisch vereiste voor een dienst die werkt volgens het doel van de dienst te leveren.

Sancties

§ 5. Een boete wordt opgelegd aan iedereen die § 3 overtreedt

Paragraaf. 2. Er kan op bedrijven etc. worden opgelegd (Rechtspersonen) onder de bepalingen van het hoofdstuk 5 Wetboek van Strafrecht.

Inwerkingtreding

§ 6. Dit besluit treedt in werking op 14 december 2011.

Minister van Economische Zaken en Bedrijfsleven, 9 december 2011

Ole Sohn