International NGOs

Holland Finland Belgien och Norge Danmark
Finland Danmark Belgien Holland
Norge Finland Holland Österrike