Buy Aid & War Child

Het idee voor War Child is ontstaan in 1993. De destijds 22-jarige Willemijn Verloop was als vredesactiviste in de Balkan. Daar kwam ze in contact met Nigel Osborne. Een Britse muziekprofessor die in schuilkelders muziekworkshops organiseerde voor de kinderen in die oorlog. Willemijn raakte geïnspireerd door de blijdschap en ontlading die de muziek bij deze kinderen losmaakte. Het idee om kinderen in de oorlog te helpen met muziek werkte zij verder uit. Samen met Osborne organiseerden ze samen verschillende workshops in de verwoeste Balkan. In 1995 besloot Verloop om in Nederland de stichting War Child op te zetten. Het doel van Verloop:
Het leven van zoveel mogelijk oorlogskinderen verbeteren met creatieve, psychosociale hulpprogramma’s.

In 1998 besloot Marco Borsato ambassadeur te worden. Het jaar daarop was War Child door de Kosovo-crisis veel in het nieuws. Steeds meer mensen, bedrijven en media toonden hierdoor interesse in het werk van War Child.
Door de toenemende aandacht groeiden de inkomsten en kon War Child het aantal hulpverleningsprojecten flink uitbreiden. Door de jaren heen zijn de programma’s zich steeds meer gaan richten op de gehele sociale omgeving van de kinderen; zoals ouders, leerkrachten, gemeenschapsleiders en overheden. De kinderen zelf hebben tevens meer invloed gekregen op de samenstelling van de programma’s. Door deze ontwikkelingen zijn de programma’s duurzamer en effectiever geworden.

War Child zet zich in 14 landen wereldwijd - ook in Nederland - in om gevluchte kinderen en hun directe omgeving te steunen. Hulp die zij hard nodig hebben. Want alles achter laten en opnieuw beginnen in een land waar je waarschijnlijk niet eens de taal spreekt, is niet niks. War Child geeft kinderen en hun gezinnen een veilige plek, leren hen wat hun rechten zijn en zorgen dat kinderen met verhoogd risico op psychosociale klachten de juiste hulp krijgen. Veel kinderen zijn bang, boos en verdrietig. Logisch. Tijdens de War Child spel– en sportactiviteiten leren we ze omgaan met deze gevoelens.

Buy aid gelooft in het werk van War Child en dat mensen fundamenteel willen helpen om een verschil te maken. Iedereen wil deelnemen aan het helpen van diegenen die hulp hard nodig hebben. Dit realiseert Buy aid door onder andere de projecten van War Child te steunen door 10% van de verkoop van de Buy aid producten te doneren aan War Child. Op deze manier kan War Child, mede dankzij Buy aid haar doelen bereiken en helpt zij de oorlog uit een kind te halen. Door het kopen van heerlijke chocolade of koffie bij Buy aid, kan jij op je eigen en eerlijke manier een steentje bij dragen om kinderen in oorlogsgebieden te helpen.

War Child is dankzij alle steun in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Dat is helaas ook wel nodig, aangezien er momenteel meer dan 350 miljoen kinderen leven in landen die getroffen zijn door gewapende conflicten. En kinderen zijn degenen die het meest lijden onder de gevolgen van oorlog, geweld en genocide. De fundamentele rechten van deze kinderen om te worden beschermd, opgeleid en hun leven te leiden zonder angst en trauma worden herhaaldelijk geschonden. Wat betekent dat het werk van War Child nu meer dan ooit nodig is.

Daarnaast zijn er wereldwijd ruim 70 miljoen mensen op de vlucht - het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn meer dan vier keer zoveel mensen als de gehele bevolking in Nederland.

Geselecteerde producten

Waar staat War Child voor
Kinderen horen niet in oorlog thuis, nooit! Kinderen hebben het recht in vrede op te groeien, vrij van angst en geweld, hun talenten te ontwikkelen en te worden wie ze willen zijn. Maar nog iedere dag groeien miljoenen kinderen op in oorlog. Zij leven met continue spanning van angst en geweld. Daardoor kunnen ze blokkeren, nachtmerries krijgen, agressief worden of juist angstig en teruggetrokken. Het is belangrijk dat er naar deze kinderen wordt omgekeken. War Child haalt de oorlog uit deze kinderen en biedt hen psychosociale hulp, bescherming en onderwijs. Met creatieve activiteiten zoals muziek, dans, theater en sport. Kinderen komen los, leren weer plezier te maken, durven weer contact met andere te leggen en krijgen zelfvertrouwen. Door de creatieve en participatieve aanpak, spreken we de innerlijke kracht van kinderen aan. Een stabiele, veilige omgeving heeft een positief effect op hoe een kind zich voelt en naar de wereld kijkt. Zo vinden kinderen de kracht om weer vooruit te kijken en een nieuwe, vreedzame toekomst op te bouwen.

Projecten War Child

War Child voor de kinderen die tijdens de Syrische burgeroorlog moesten vluchten
Een van de projecten die War Child uitvoert heet ’Back to the future’ en richt zich met name op de gevluchte kinderen uit Syrië. Al ruim acht jaar woedt er een burgeroorlog in Syrië. Om die reden moeten 2,5 miljoen Syrische kinderen hun huis ontvluchten. Veel van hen leven nu als vluchtelingen in Libanon en Jordanië – wachtend op de terugkeer van vrede in hun vaderland. Bijna twee derde van deze kinderen gaat momenteel niet naar school. Samen met andere NGO’s probeert War Child hier verandering in te brengen. Met het project ‘Back to the future’ proberen de organisaties gevluchte Syrische kinderen terug naar school te laten gaan. Zodat zij de kans krijgen een betere en vreedzamere toekomst op te bouwen. Het doel is om de impact van de Syrische crisis op de meest kwetsbare kinderen, hun families én de gastgemeenschappen in Libanon en Jordanië te verlichten. Als onderdeel van het project worden 22 schoolfaciliteiten gerenoveerd (veertien
in Jordanië en acht in Libanon) om ze klaar te maken voor de activiteiten zoals voorschoolse ontwikkelingsprogramma’s of leer- en huiswerkbegeleiding. Ook het verzorgen van transport naar de projectlocaties is een belangrijk onderdeel, zodat de kinderen kunnen deelnemen aan de activiteiten.

Filmpje van Back to the future
Kinderen uit Syrie, worden opgevangen in Lebanon. War Child in Lebanon – Back to the future

War Child voor de kinderen die in Nederland gewoon weer kind willen zijn

Nederland verwelkomt al jaren duizenden vluchtelingen. Daarom bundelden War Child, Save the Children en UNICEF ervaring en expertise in TeamUp: het programma voor gevluchte kinderen in Nederland.
Gevluchte kinderen hebben veel meegemaakt. In het land van herkomst en tijdens de reis naar Nederland zijn ze blootgesteld aan oorlog, geweld en stressvolle situaties. Helaas stopt de onzekerheid en stress hier niet. In Nederland moeten kinderen vaak verhuizen en maken zij zich zorgen om hun ouders en vrienden. Hierdoor zijn ze bang en onzeker geworden. ’s Nachts hebben ze nachtmerries, overdag zijn ze stil en teruggetrokken of juist agressief. Over het algemeen vinden ze het moeilijk om mensen te vertrouwen.
TeamUp biedt gestructureerde sport-, spel- en bewegingsactiviteiten om kinderen van 6 tot 18 jaar te leren hoe ze met hun gevoel moeten omgaan. De vaardigheden die ze bij ons opdoen, zijn gekoppeld aan sociaal emotionele thema’s. Die komen weer van pas in hun dagelijks leven.

De beproefde programma’s van War Child gaan uit van creatieve methodes en eigen actieve inbreng van de kinderen en hun sociale omgeving.

Muziek, toneel en sport, als wapens tegen angst, somberheid en agressie. Onderling vertrouwen opbouwen, een stem geven en krijgen.

Sociale structuren versterken. Samen de omgeving creëren die de rechten van het kind respecteert. Met ouders, scholen en lokale leiders.

Maar vooral: met de kinderen zelf.

 

En deze aanpak werkt, want de programma’s van War Child hebben effect. In 2013 werden 310.000 kinderen geholpen.
War Child streeft ernaar om zo veel mogelijk kinderen te helpen in de conflictgebieden.

 

Buy aid steunt de projecten van War Child door 10% van de verkoop van de Buy aid producten te doneren aan War Child..

 Mede dankzij Buy aid kan War Child haar doelen bereiken en helpt zij de oorlog uit een kind te halen.


Deze activiteiten

Deze activiteiten

  • Dragen bij aan stabiliteit en structuur voor kinderen.
  • Zorgen dat kinderen weer kind kunnen zijn.
  • Verkleinen de kans dat kinderen op lange termijn psychosociale problemen ontwikkelen.
  • Zorgen ervoor dat kinderen die meer sociaal emotionele ondersteuning nodig hebben, geïdentificeerd en doorverwezen worden naar de juiste instantie.
  • Versterken de veerkracht van kinderen, zodat ze beter leren omgaan met stressfactoren zoals pesten, boosheid en angst.

 

Filmpje van TeamUp
https://www.youtube.com/watch?v=wx-7pD9hshk

 

Afbeeldingen - toegevoegd

Landkaart - toegevoegd

Overige filmpjes:

War Child’s ambassadrice Michaela DePrince bezoekt een vluchtelingenkamp in Oeganda.
Dare to Dream event, geïnitieerd door ambassadrice Michaela

Getekend voor het leven campagne

Jesus was kind soldaat in Colombia

Een oorlogskind

War Child – even ontsnappen aan de realiteit

content